Biblioteket för barn och unga

Hos oss på Stenungsunds bibliotek hittar du ett rikt utbud av läsfrämjande aktiviteter och ett fantastiskt utbud av litteratur för barn och unga.

Läs mer om Stenungsunds biblioteks läsfrämjande arbete i Läsfrämjandeplan 2022 Pdf, 1.4 MB.

Aktiviteter på Stenungsunds bibliotek


Bibliotekarie utklädda till katter står framför blå och rödmålad buss där böcker syns inuti. Barn sitter framför bussen

Ett gåvoboksprojekt för att skapa en unik läsupplevelse för kommunens barn som ska börja förskoleklass genom ett kreativt samarbete mellan bibliotek, förskola och hemmet.

Årsboken är ett årligt projekt som funnits i kommunen och i sedan slutet av 90-talet. Sedan ett par år tillbaka fungerar det som ett samverkansprojekt mellan Biblioteket, Förskolan samt Centrala Barn- och elevhälsan. Med syftet är att inspirera till högläsning, berättande och uppmuntra till att skapa fördjupade läsupplevelser tillsammans med barnen.

Varje år väljer bibliotekets personal tillsammans med förskolan ut en, oftast nyutgiven, barnbok som arbetet ska kretsa kring. Därefter arbetar biblioteket och representanter från förskola fram en inspirationshandledning som innehåller tips om hur kommunens förskoleavdelningar kan arbeta med fördjupad läsupplevelse av boken. Det kan till exempel handla om boksamtalsfrågor, kreativt skapande, dramatisering och experiment som bygger på innehållet i boken. Centrala Barn- och Elevhälsan tar fram material som kan användas för att tillgängliggöra boken för alla barn med hjälp av pratstöd och tecken som stöd.

Alla förskoleavdelningar som har femåringar får ett eget exemplar av boken tillsammans med inspirationshandledningen. Avdelningarna planerar själva in arbetet i sin årsplanering och väljer hur de vill arbeta med boken utifrån sin barngrupp. De väljer i vilken form de vill dokumentera sitt arbete inför utställningen på biblioteket.

Under mars och april kommer biblioteket ut på bokturné och delar ut ett ex av boken till alla barn som ska börja förskoleklass, samt samlar in barnens egna arbeten av boken inför bibliotekets utställning. Biblioteket bygger upp en lekmiljö i Lyktan på biblioteket utifrån boken samt hänger barnens utställning på barnavdelningen på biblioteket.


- När vi delat ut boken kan vi säga att vi genomfört ett boksamtal med 340 barn, som inte heller slutar där på förskolan utan som kan fortsätta när barnen får med sig boken hem. Vi ser mycket fram emot tills när barnen sedan kommer till biblioteket och får se sina alster ställas ut. Vi vill att barnen ska känna att de äger biblioteket, säger Ulrika Groth, Litteraturpedagog på Stenungsunds bibliotek.

Exempel på tidigare Årsböcker

2022: Den sista utposten
2021: Molnbullar av Baek Heena
2020: Hemma hela sommaren av Elin Johansson
2019: Gropen av Emma Adbåge

Till vänster står Ulrika Groth och Lotta Holmlund på bryggan klädda som lilla björn och morfar björn, karaktärer ur boken "Den sista utposten", vars omslag syns till höger.

Till vänster står Ulrika Groth och Lotta Holmlund på bryggan klädda som lilla björn och morfar björn, karaktärer ur boken "Den sista utposten", vars omslag syns till höger.

För att skaffa bibliotekskort för barn i Stenungsund, kan du som vårdnadshavare söka via e-tjänsten: Skaffa bibliotekskort till ditt barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bibblix logga och surfplatta och telefon som visar gränssnittet

Bibblix Läs- och inspirationsapp från biblioteket

Följa oss på Instagram

Vill du ha läsinspiration, boktips eller veta mer om bibliotekets aktiviteter i Stenungsund.
Följ oss på Instagram: @stenungsundsbibliotek Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stenungsunds bibliotek

Adress: Kulturhuset Fregatten, Fregatten 1
Telefon: 0303-818 80
E-post: bibliotek@stenungsund.se

Stenungsunds bibliotek på sociala medier

Senast uppdaterad