Vinteruppläggning

På Norra Hamnplan i direkt anslutning till båtplatserna finns möjlighet till vinteruppläggning av din båt.

Här finns det mesta du kan önska när det gäller service:

  • mastkran
  • trailerramp
  • miljöstation
  • mastförvaring.

Vinteruppläggning på Norra Hamnplan 1/11-1/6 kostar 132 kronor per kvadratmeter (minst 682 kronor). Kostnaden beräknas enligt: (båtens längd + 0,5 meter) x (båtens bredd + 0,5 meter).

Uppläggning på Norra Hamnplan kräver väl synlig märkning av båt och vagga/kärra. Både namn och telefonnummer ska vara väl synligt.

Vinteruppläggningen har tillgång till färskvatten och el, när det inte är frost.

Totalt finns det 220 platser.

Till dig som redan har en plats för vinterförvaring

Kommunen har rätt att flytta vaggor/kärror och övrigt material. Markera alltid vaggan/kärran tydligt med namn och paketera ihop med övrigt material, som placeras i vaggan/kärran. Städa upp runt din uppställningsplats.

Kommunen har rätt att anvisa båtägaren en ny plats på Hamnplan inför varje säsong.

Kontakt

Hamnens administration

(frågor om båtplatser, kontrakt och fakturor)
Stenungsund Arena
Nösnäsvägen 2
444 47 Stenungsund
hamnen@stenungsund.se

Telefontid måndag-fredag klockan 7-9
0303-73 00 72

Hamnkontoret

(frågor om felanmälan, båtupptagning eller vinterförvaring) 
Ängsvägen 5
0303-73 02 44  (klockan 07.30-15.30)

Hamnkapten

Per Jacobsson
per.jacobsson@stenungsund.se

Vägbeskrivning gästhamn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad