Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Trafikverket utför arbeten på busshållplatser

Trafikverket bygger om busshållplatser i projektet "Hållplatser för alla". Under vecka 12 startar arbeten med hållplatserna på Stenungsön och Ekenäs. Fler busshållplatser i kommunen kommer att anpassas under året.

Arbetena på Stenungsön och vid Ekenäs beräkas vara klara senast vecka 17.

Under året kommer fler hållplatser i kommunen att anpassas. Trafikverket planerar att starta från Nösnäs i norr efter Stenungsön och därefter arbeta söderut, detta med en byggtid om cirka två till tre veckor per hållplats. Någon exakt tidsplan för de olika hållplatserna finns inte. På trafikverkets hemsida kan du se vilka hållplatser som berörs.

Projektet Hållplatser för alla

Trafikverkets projekt "Hållplatser för alla" är en del av den nationella funktionshinderpolitiska strategin. Målet med strategin är att skapa ett kollektivtrafiknät över hela Sverige som är tillgängligt för alla, och som täcker in de viktigaste målpunkterna.

Hållplatser för alla, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Västsverige- Trafikverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad