Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-08-08 09.20

Tåg

Regional plan för transportinfrastruktur

Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag på regional plan för transportinfrastrukturen 2018–2029. Du kan lämna synpunkter på förslaget.

I planförslaget redovisas förslag till investeringar, främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar. Effekterna på miljön redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Planförslaget och MKB:n är ute på remiss. Du kan lämna synpunkter fram till den 6 oktober.

Materialet och kontaktuppgifter finns på Västra Götalandsregionens webbplats:

Västra Götalandsregionen: Regional plan för transportinfrastrukturlänk till annan webbplats

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-08-08