Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-12-13 12.13

Plan för pendelparkeringar

I Stenungsunds kommun finns det flera pendelparkeringar. De är till för dig som ska resa med tåg, buss eller samåka med någon och gäller i mån av plats. Platserna är begränsade och behovet är stort. Stenungsunds kommun arbetar därför med olika lösningar för att förbättra för våra pendlare.

Vi ställer några frågor om pendelparkeringarna till Daniel Jerling, sektorchef Samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun:

Vad har ni för plan för pendelparkeringarna i kommunen?

Stenungsunds kommun vill att kollektivtrafik ska prioriteras och att det ska vara enkelt att åka kollektivt. Det här är därför en prioriterad fråga för oss och vi arbetar med lösningar på olika platser runt om i kommunen.

Vilka lösningar handlar det om?

Vi har arbetat med frågan länge. Till våren, om tidsplanen håller, kommer vi i samarbete med Västtrafik att färdigställa en ny pendelparkering vid Hogia, Nösnäs.

För de som cyklar kommer vi också att underlätta genom att ta fram ett stort antal nya cykelställ runt om i kommunen. Västtrafik kommer ta fram cykelställ för åtta cyklar i Jörlanda, Ucklums skola får lika många. Nösnäshållplatserna kommer att utökas med sammanlagt 24 nya platser. Vid Norra vägen dubblerar vi kapaciteten.

Vi arbetar också med att utöka pendelparkeringsmöjligheterna i Stora Höga, där vi vet att behovet är stort. Tillsammans med Västtrafik planerar vi för en ny pendelparkering på östra sidan av spåret.

När blir den nya pendelparkeringen, öster om spåret i Stora Höga, klar?

För att genomföra ett projekt måste vi följa processens olika steg. I Stora Höga är marken öster om spåret inte kommunens. Därför har första steget varit att teckna ett arrende med markägaren Trafikverket. Den processen löper på enligt plan och i november beslutade kommunfullmäktige att arrendeavtal ska tas fram.

Just nu pågår arbetet med avtalet för fullt samtidigt som förberedelser för projektering pågår. Under vintern och våren kommer sedan upphandling av utförare och byggnation sker därefter av Västtrafik som äger frågan. Om allt går enligt plan kommer pendelparkeringen vara färdig att använda sommaren 2019.

Varför kan ni inte utöka Stora Högas befintliga pendelparkering direkt?

Vi har inlett ett arbete för att se över möjligheterna att utöka den befintliga parkeringen söderut för att ytterligare förstärka kapaciteten. Det går dock inte att göra omedelbart, vi behöver exempelvis ha en dialog med Västtrafik först och vi måste även säkra upp att ett bygge följer de krav som finns i lagar och förordningar. Allt detta tar tid i anspråk.

Kan man ställa sig utanför markerade platser?

Nej. Det är inte tillåtet att parkera utanför markerade rutor. I dagsläget får man därför åka till en annan pendelparkering om platser saknas. Vi förstår frustrationen kring detta.

Ska någon annan pendelparkering utökas?

I dagsläget finns inte planer för det.

 

Pendelparkeringar i Stenungsund

 

Senast uppdaterad 2020-01-07