Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Nu har snön kommit - tillsammans hjälps vi åt att skotta

Vi är ute och snöröjer de vägar som är kommunens, som fastighetsägare har du ansvar för dina ytor men också för delar utanför din fastighet, som trottoarer och cykelvägar.

Som fastighetsägare ansvarar du för att gångväg och trottoar utanför din fastighet är snöfri, sandad eller grusad. Se till att brevbärare och sopbilar kan komma fram ordentligt, annars kan de inte lämna post eller tömma din tunna.

Fastighetsägares ansvar för snöröjning

Som fastighetsägare kan du kostnadsfritt hämta stenflis till halkbekämpning på din uppfart eller trappa

För de vägar som vi i kommunen ansvar för börjar vi alltid med huvud- och genomfartsleder, bussgator, vissa parkeringar och större cykelvägar. Sedan snöröjer vi bostadsgator samt de huvudleder, cykelvägar och parkeringar som är kvar.

Kommunens arbete med snöröjning och halkbekämpning

Senast uppdaterad