Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Tåg

En lösning med ljud-ljus-bom föreslås vid gång- och cykelövergången i Solgårdsdalen

Som en säkrare lösning för gång- och cykelpassage över järnvägen vid Solgårdsdalen föreslår kommunstyrelsen, efter Trafikverkets utredning, att en lösning med ljud, ljus och bom är det alternativ som är bäst sammantaget sett till säkerhet, tid och ekonomi. Förslaget ska upp till beslut på kommande kommunfullmäktige den 12 september.

Efter stängning av järnvägsövergångarna i december 2018 har Trafikverket utrett olika alternativ på åtgärder för att skapa en säkrare övergång vid Solgårdsdalen. De tre huvudalternativen som har studerats är ljud-ljus-bom, tunnel och bro.

Förslaget med ljud-ljus-bom innebär en högre säkerhet än tidigare då en bom vid gång- och cykelpassagen tillkommer. Det är också det förslag som går att genomföra snabbast. En lösning med ljud-ljus-bom kan vara på plats inom ett år efter beslut. Alternativen med tunnel eller bro kan vara på plats om 3-4 år.

Parallellt pågår ett arbete med att få ett dubbelspår till Stenungsund vilket i så fall kommer att innebära en högre trafiksäkerhet längs södra delen av Bohusbanan i form av planskild övergång.

Senast uppdaterad