Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-10-29 09.07

Skylt tillfällig avstängning Doterödsövergången

Doterödsövergången stängs 29 oktober - 2 november

Övergången vid Doteröd stängs helt mellan 29 oktober och 2 november. Varken gående eller fordon kan passera under perioden.

Avstängningen beror på att Trafikverket ska utföra underhåll och göra ett växelbyte.

Gångtrafikanter hänvisas till gångbron vid Busstationen/Norra vägen. Behöver du en ramp, om du till exempel cykar, kör permobil eller har barnvagn hänvisas du till gång- och cykelbron vid Södra vägen/Vårdcentralen.

Bilister hänvisas till Industrivägen (LV170) och dess överfart mot Uddevallavägen (LV770) alternativt Nösnäsöverfarten vid Ucklumsvägen (LV649) och Göteborgsvägen.

Orangea skyltar kommer att finnas uppsatta.

Flygbild med markering över avstängt område

Överfarten som tillfälligt stängs på Doterödsvägen, är markerad på flygbilden

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-10-29