Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-02-06 15.06

Delseger för Nordvästsvenska Initiativet

Bildtext: Kommunalråd, oppositionsråd, kommunchefer, näringslivsstrateger och representanter från näringslivet i Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner, firar den viktiga delsegern för Nordvästsvenska Initiativet.

Delseger för Nordvästsvenska Initiativet

Efter flera års gemensam kamp kan nu företagare och boende i Stenungsund, Tjörn och Orust glädjas åt en viktig delseger för en välfungerande infrastruktur. Väg 160 finns med som en av de fyra högst prioriterade bristerna i hela Västra Götaland. Beslutet om en ny regional infrastrukturplan togs i regionfullmäktige 30 januari.

Redan 2015 startades ett samarbete med namnet Nordvästsvenska Initiativet mellan näringsliv och kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund. Det sätter fokus på infrastrukturfrågor för fortsatt utveckling av STO-regionen.

- Efter att i flera år arbetat med infrastrukturfrågorna i våra tre kommuner, insåg vi att vi behövde ett nytt grepp för att nå resultat. Tillsammans med näringslivet identifierade vi tre viktiga åtgärder för att skapa en attraktiv STO-region, säger Martin Johansen kommunalråd på Tjörn.

 - Att vi har kunnat arbeta över både kommun- och blockgränser tillsammans med näringslivet mot tydliga mål har visat sig framgångsrikt, intygar kommunalråden Kerstin Gadde från Orust och Bo Pettersson från Stenungsund.

Nordvästsvenska Initiativets tre huvudområden

  • En förbättring av hela väg 160, genom Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust
  • Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan till dubbelspår
  • En bro mellan Orust och fastlandet

Välfungerande infrastruktur nödvändig för näringsliv och pendlare

 - Nordvästsvenska Initiativet är oerhört viktig för näringslivet i STO-regionen. Tillgänglighet och ledtider är idag en mycket viktig fråga för att vara konkurrenskraftiga, inte minst för Wallhamn AB. För att vi skall kunna fortsätta växa krävs pålitlig infrastruktur för godset till och från vår anläggning. Men minst lika viktigt är det för våra anställda. I dag konkurrerar vi även om kompetensen och då är köer och långa restider inget positivt om vi vill skapa nya arbetstillfällen, säger Torbjörn Wedebrand VD på Wallhamn AB och en av initiativtagarna.

- Beslutet om en specialinsats för väg 160 är synnerligen viktigt för såväl STO-regionen som Hogia. Själva växer vi med 25 personer per år och har idag 550 medarbetare i Stenungsund. Vi investerar i ett nytt kontor som kommer att kunna hysa ytterligare 200 personer. Bara 20 procent av våra medarbetare bor i tätorten Stenungsund. 80 procent pendlar in, från många olika håll. Därför är den allt besvärligare trafiksituationen på väg 160 ett hot mot vår tillväxt, säger Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och VD.-

Beslutet innehåller fler positiva nyheter för vår region

Beslutet innebär att sträckan E6 – Skåpesund utreds i en så kallad åtgärdsvalsstudie under 2018. Vägsträckan bedöms som en av länets fyra högst prioriterade brister och bland annat kommer man att behandla trafiklösningar för tunneln och vävningskorsningen i Stenungsund.

Förutom att studera lösningar på befintliga vägsträckor kommer åtgärdsvalsstudien även att belysa behovet av att bygga en ny bro mellan Orust och E6. En ny broförbindelse kommer i så fall att finansieras av färjeanslaget, det vill säga Trafikverkets driftsmedel för att köra färjan.

Beslutet i regionfullmäktige innefattar också bygget av sträckan Säckebäck och Varekil där man redan börjat projektera. 2020 beräknas byggnationen stå klar. Likaså finns en satsning på ett nytt resecentrum i Stenungsund med i planen.

Mot nya delsegrar

Arbetet med Nordvästsvenska Initiativets två kvarstående åtgärder fortsätter. Just nu pågår en samhällsekonomisk analys av en ny broförbindelse. Denna beräknas vara klar i vår och kommer då att presenteras för politiker och näringsliv.

Du kan läsa mer om kommunernas arbete för en utvecklad infrastruktur på respektive kommuners hemsidor. Sök på Nordvästsvenska Initiativet.

Mer information

Den nya Regionala transportinfrastrukturplanen gäller mellan 2018-2029.

Västra Götalandsregionens Regionala plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-02-07