Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-06-29 14.05

Ny cykelbana på Göteborgsvägen

Byggnation av cykelbana på Göteborgsvägen 2-6

Nu är första etappen av den nya cykelbanan längs Göteborgsvägen, mellan Strandvägen och Kyrkvägen, färdig. Det återstår dock en hel del arbete med att göra klart passagerna och tillgänglighetsanpassa. Detta kommer vi att göra i höst.

Tidigare information (2017-06-12)

Kommunen bygger cykelbana längs Göteborgsvägen, mellan Strandvägen och Kyrkvägen. Vi tillgänglighetsanpassar också gångbanan och de anslutande gång- och cykelpassagerna. Även den parallella lokalvägen längs Göteborgsvägen 2-6 rustas upp och byggs om.

Arbetet startar den 12 juni och beräknas vara klart till hösten.

Byggnationen innebär att de snedställda parkeringarna kommer att flyttas närmare byggnaderna. En lika lång sträcka kommer att behållas för de snedställda parkeringarna, men de kommer att få standardbredd med en tydligare markering. Det kommer även att bli parkering reserverad för rörelsehindrade.

Väster om trädraden (utanför Göteborgsvägen 2) kommer vi att tillgänglighetsanpassa så att gående kan gå där. Öster om trädraden kommer det att bli cykelbana. Se skissen nedan för hur det kommer att se ut. 

Under arbetets gång kommer parkeringarna att vara avstängda under en period. Parkeringar i närheten får istället användas. För att ersätta de avstängda parkeringarna kommer vi tillfälligt att göra det tillåtet att parkera två timmar på några parkeringsplatser bakom stationshuset.

Arbetet kommer att påverka framkomligheten i trafiken, men vi hoppas att du har förståelse för arbetet och visar hänsyn i trafiken och för de som arbetar.

Skiss

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-06-29