Inrapportering av väginformation

Om du upptäcker fel i vägnätet kontakta leverantören av vägdata. Det kan till exempel vara vägbeskrivningar som visar fel väg i din GPS.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad