Stenungsunds kommunvapen

Medborgardialog - Enkät för dig som går i skolan

Hur upplever du din trygghet i området där du bor? Här kan du som går i skolan berätta om dina upplevelser.

I vilken kommun och kommundel bor du? * (obligatorisk)
$field.shortDescription

Hur upplever du tryggheten? * (obligatorisk)
Ange i skala 1-5 hur trygg du känner dig där 1 är inte alls trygg och 5 är mycket trygg.
Ange i skala 1-5 hur trygg du känner dig där 1 är inte alls trygg och 5 är mycket trygg.
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 - Inte alls trygg 2 3 4 5 - Mycket trygg
Hur trygg känner du dig i din skola?

Hur trygg känner du dig i ditt närområde/i området där du bor?

Hur trygg upplever du att vägen till och från din skola är?
Om du upplever otrygghet i ditt närområde - ange orsak/orsaker:
Om du upplever otrygghet i ditt närområde - ange orsak/orsaker:Om du upplever otrygghet i ditt bostadsområde - i sådana fall när?
Om du upplever otrygghet i ditt bostadsområde - i sådana fall när?Om du upplever vägen till och från skolan otrygg - ange orsak/orsaker:
Om du upplever vägen till och från skolan otrygg - ange orsak/orsaker:


Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-25