Stenungsunds kommunvapen

Medborgardialog

Känner du dig trygg? Polisen tillsammans med kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust vill veta hur du upplever din trygghet där du bor. Dina upplevelser ligger till grund för Polisens och kommunernas satsning inför 2020.

Vad ska medborgardialogerna leda till?

Utifrån den lokala lägesbilden tar Polisen och kommunerna fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis.

Enkät - Medborgardialog

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-27