Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Trygghetsarbete

Stenungsunds kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Södra Bohuslän samverkar för att förebygga brott och skapa trygghet i kommunen.

Samverkansavtal

Den 26 mars 2012 tecknade Stenungsunds kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Storgöteborg ett avtal med en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Avtalet gäller för åren 2012-2014.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. I arbetet prioriteras följande områden:

  • Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar.
  • Trygghetsinsatser.
  • Trafiksäkerhet.

Läs SamverkansavtaletPDF

Medborgarlöfte mellan polis och kommun

Insatser mot trafikbrott och droger, trygghetsvandringar och ett särskilt fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Det är vårt löfte till dig som bor och vistas i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Lär mer om medborgarlöftet

Kontakt

Brott och ANTD-samordnare

Stefan Persson
0303-73 87 24
stefan.persson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-04-14