Stenungsunds kommunvapen

Eldning utomhus

Det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Det är även ditt ansvar att kontrollera om det råder eldningsförbud eller inte.

Att tänka på innan du eldar:

  • Ha alltid släckutrustning i närheten
  • Håll alltid elden under uppsikt till dess att den är helt släckt
  • Elda alltid i dagsljus, elden ska alltid vara släckt innan det blir mörkt
  • All eldning utomhus ska ske på ett sådant sätt att närboende inte störs av rök och sotspridning

Om du känner att du tappat kontrollen över elden, larma SOS 112!

Tänk även på att det är viktigt att placera engångsgrillen på obrännbart underlag för att förhindra brand från grillens undersida.

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden.

Kontrollera om eldningsförbud råder i Stenungsunds kommun genom att ringa till Räddningstjänstens informationstelefon: 010-471 44 01

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-05