Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Krisberedskap och civilt försvar

Grunden för samhällets krisberedskap är kommunerna och ju bättre förmåga de har att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på att klara kriser.

Kommunens krisberedskap

Kommunerna driver många samhällsviktiga verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel.

För att klara detta måste kommunen tänka före, under och efter samt att kontinuerligt utbilda sig och öva för hur samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas och hanteras exempel vid ett större elavbrott.

Din beredskap

Förutom att vi alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Det innebär till exempel att vi bör vara medvetna om att det ibland inträffar oväntade händelser.

Det är dessutom en insikt som minskar risken för att vi drabbas av panik när någonting oväntat händer.

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

För ytterligare information om hur du kan förstärka din egen beredskap:

Så klarar du dig i 72 timmar

Din krisberedskap på dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

civil.selänk till annan webbplats 

Civilförsvarsförbundet Stenungsundlänk till annan webbplats

Kommunens krisberedskap, din krisberedskapPDF

Förmåga att hantera det osannolika

Det går naturligtvis inte att vara helt beredd på en kris eftersom vi inte vet vad den kommer att bestå av och när den uppstår. Det går att öva på förmågan att hantera oväntade händelser.

Krisberedskap handlar om vår förmåga att före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser.

Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av samhället.

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Dennis Salenborn
0303-73 85 01
dennis.salenborn@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-11-18