Storbrand

Industrierna i Stenungsund hanterar stora mängder brandfarliga ämnen. Du har säkert någon gång hört något av de interna larmen ljuda. Detta betyder dock sällan att det är någon fara för allmänheten, utan endast att säkerhetssystemen inne på industrierna fungerar.

Brandrisken är störst av de risker som finns inne på anläggningarna. Inne på själva arbetsplatserna kan en brand med efterföljande explosion innebära livsfara, men för oss som vistas utanför grindarna är risken liten. Att en tryckvåg från en explosion skulle krossa fönsterrutor är sannolikt det värsta som kan hända.

Kontakt

Räddningstjänsten Storgöteborg

Box 5204
402 24 Göteborg
010-471 44 00
raddningstjansten@rsgbg.se

Senast uppdaterad