Fackling

Ibland brinner facklor på industrierna. Det kan se lite otäckt ut och även medföra buller. Men detta är i själva verket ett tecken på att läget är under kontroll trots att själva processen inte fungerar.

I Stenungsund finns det sammanlagt fem facklor, varav en hos Perstorp och fyra hos Borealis. Två av Borealis facklor finns på polyetenanläggningen och två finns på krackern. Den stora facklan på krackern är den som brukar synas och höras mest.

Säkerhetsventil

Industrierna hanterar stora volymer mycket brandfarliga ämnen. Det är otroligt viktigt att de hela tiden hanteras på ett säkert sätt. Om en pump, ett ställverk eller något annat plötsligt går sönder är det inte helt lätt att tvärt avbryta hela produktionen. Därför har man skapat ett system som gör att man inte behöver släppa ut de brandfarliga gaserna direkt i luften. I stället skickas de upp i facklan, där de kan brännas av på ett säkert sätt. Facklan är helt enkelt en enorm säkerhetsventil.

Buller

När Borealis eller Perstorp Oxo facklar bullrar det ofta en hel del. Egentligen skulle facklingen kunna ske väldigt tyst, men då skulle det också sota en hel del. För att detta inte ska ske tillsätter man vanlig vattenånga för att undvika att sotflagor bildas.

Kontakt

Räddningstjänsten Storgöteborg

Box 5204
402 24 Göteborg
010-471 44 00
raddningstjansten@rsgbg.se

Senast uppdaterad