Vaccination mot covid -19

Vaccineringen mot covid-19 i Stenungsunds kommun pågår. Det är Västra Götalandsregionen som har ett övergripande ansvar för fördelning av vaccin och för vaccination mot covid-19 i regionen. Kommunen ansvarar för bland annat vaccination av personer som bor på särskilda boenden och de som har hemsjukvård.

Nationell och regional information

Det är Västra Götalandsregionen som har ett övergripande ansvar för fördelning av vaccin och för vaccination mot covid-19 i regionen. Regionen planerar för en löpande vaccination under 2021. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Att vaccinera sig är gratis och frivilligt.

Vaccination mot covid-19 - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Om vaccin mot covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten om vaccination Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att vaccinera de som bor på särskilda boenden i kommunen och de som har hemsjukvård.

Kommunen råder inte över när vaccin-leveranserna sker eller hur stora de är. Vaccin som levereras till Sverige fördelas ut till de olika regionerna i landet. Regionerna fördelar sedan i sin tur ut detta till sina respektive kommuner. Ofta sker leveranser med kort varsel.

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19? -1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri för alla.

Senast uppdaterad