Otrygghet i hemmet (covid-19)

I en otrygg hemmiljö kan risken för utsatthet öka när fler är hemma mer. Känner du dig otrygg hemma eller är orolig för någon i din närhet finns det hjälp att få. På den här sidan har vi samlat länkar till sidor dit du kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Akut oro eller hotfull situation?

Vid en akut oro eller hotfull situation ring alltid polisen på 112.

Om du misstänker att någon är utsatt för våld eller hot

Ändrade rutiner i vardagen, oro och stress kan vara en utlösande faktor för våld och hot. Nu när också många mötesplatser stängt och fler stannar hemma mer är det extra viktigt att vara uppmärksam på om någon i din omgivning är utsatt för hot eller våld i en nära relation.

Våld i nära relation

Det är alla vuxnas ansvar att barn känner sig trygga

På grund av Coronaviruset tvingas många barn och vuxna vara hemma mer än vanligt. Vi vet att detta bidrar till en särskilt utsatt situation för många barn. Vi vuxna som finns runt omkring behöver därför ta ett större ansvar och uppmärksamma de barnen. Det kan vara en grannes barn, en kompis barn eller en kollegas barn. Det kan också vara samtal med vuxna eller barn, som du hör i din yrkesroll, och som väcker oro.

Hjälp till barn och unga som far illa

Misstänker du att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt? Då ska du anmäla det till socialtjänsten.

Du kan ringa eller skriva ett brev. I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym men tänk på att då inte uppge ditt namn. Du blir inte anonym om du skickar e-post.

Telefon dagtid: 0303-73 81 33, 0303-73 87 77
Telefon kvällar, nätter och helger: 031-365 87 00

Misstanke om barn som far illa

För dig som barn

Är du rädd för att vara hemma från skolan? Bråkar dina föräldrar mycket med dig eller med varandra? Vill din kille eller tjej hålla koll på var du är hela tiden?

Ibland är det svårt att veta varför man mår dåligt, vad man behöver hjälp med och vart man ska vända sig. Men det är viktigt att du som behöver hjälp får det i rätt tid.

Du kan få hjälp och stöd på olika sätt av kommunen och även hitta bra information och länkar:

Hjälp till barn och unga.

Ändrade rutiner i vardagen, oro och stress kan vara en utlösande faktor för våld och hot. Blir du utsatt för våld och övergrepp eller misstänker du att någon far illa? Kontakta då Socialtjänsten.

Våld i nära relation

Du som är utsatt för våld eller utövar våld kan bland annat få hjälp i form av rådgivning.

Krismottagning för vuxna

Känner du dig orolig och frustrerad över din livssituation? Dricker du eller någon i din närhet för mycket alkohol, använder droger eller spelar för mycket om pengar?

På Vuxenenheten samordnas kommunens stöd för dig som är vuxen och som upplever att du har problem med alkohol, droger och eller spel. Du är välkommen att kontakta oss för råd om hur du kan komma vidare.

Missbruk och beroende

Alkohollinjen

Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du prata med utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt. Telefonnummer: 020 -844 448

Alkohollinjens hemsida Länk till annan webbplats.

Stöd till dig som anhörig

Du som är anhörig till någon med missbruks-/beroendeproblematik kan kontakta kommunen för råd i situationen och var du kan få fortsatt stöd.

Anhörigstöd

När barn och unga är mer på nätet, ökar också nätövergreppen. Det kan ske genom kontakter med okända men också i ungas parrelationer. Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn om vad som är okej och inte.

Det är också viktigt att du har kunskap om dina yngre barns kontakter och aktiviteter på nätet. På polisens webbplats finns råd till dig som förälder.

Övergrepp mot barn på nätet ökar - Polisens hemsida Länk till annan webbplats.

Uppdrag Psykisk Hälsa – stödlista

Uppdrag Psykisk Hälsa har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider riktat till barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Uppdrag psykisk hälsa - stödlista Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan du också få råd och stöd.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad