Åtgärder för att stödja det lokala närings- och föreningslivet

Företagare, förening eller ideell organisation i Stenungsund? Här kan du läsa om vilket stöd som finns för er.

Avgifter för handläggning av serveringsavgifter 2021

Kommunfullmäktige har beslutat att taxan för alkoholserveringstillstånd och alkoholserveringstillsyn år 2021 ska vara 0 kronor. Redan betalda avgifter som gäller 2021 ska återbetalas.

Information om coronaviruset för näringsliv och företag

Vi har samlat ett antal länkar där du du som företagare i Stenungsunds kommun kan hitta viktig information.

Information om coronaviruset för näringsliv och företag

Utökad rådgivning till företag

Stenungsunds kommun är medlem i Business Region Göteborg. Med anledning av rådande situation har Business Region Göteborg utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots.

Med extra bemanning på telefon och e-post kan företagare i regionen vända sig till Företagslotsen Extra där de erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. De kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp.

Kontakt foretagslotsen.extra@businessregion.se och telefon 031-365 00 65.

Senast uppdaterad