Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen

För dig som utövat våld

Om du  har problem med aggressivitet, har använt eller använder våld, är det extra viktigt att söka hjälp. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt - särskilt barn - men våldet skadar också den som använder det.
Våld är allt användande av fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada eller skrämma någon annan.

På Krismottagningen för män och kvinnor har vi barnens behov i fokus. Barn som bevittnar våld är utsatta för våld.

Krismottagning för kvinnor

Mottagningen är till för kvinnor som behöver hjälp att komma vidare ut ur bekymmer och problem som rör de nära relationerna. Vi vänder oss till kvinnor boende på Orust, Tjörn och Stenungsund.

Telefon: 0303-73 90 00 
Läs mer om Krismottagning för kvinnorlänk till annan webbplats

Krismottagning för män

Behöver du någon att tala med för att hitta din egen väg ur svårigheter och bekymmer? Vi vänder oss till män som bor på Orust, Tjörn eller Stenungsund.

Telefon: 0303-73 90 00 
Läs mer om Krismottagning för mänlänk till annan webbplats

Ungdomsmottagningen

Strandvägen 23 A
0303-73 83 51

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-25