Stenungsunds kommunvapen

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till den kommunala hemsjukvården.

Vårdbehovet prövas individuellt och planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Arbetet i hemsjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Du ansöker om hemsjukvård via vårdcentralen.

Hemsjukvården bygger främst på planerad sjukvårdsverksamhet, mer akuta ärenden sköts alltid hos vårdcentralen. Besöker du i normala fall vårdcentralen och blir tillfälligt sjuk, ska du vända dig till vårdcentralen.

Vård Omsorg ansvarar för sjukvården i hemmet upp till sjuksköteskenivå.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) kan nås via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
Susanne Albinsson
0303-73 83 80
susanne.albinsson@stenungsund.se

Enhetschef Hemsjukvård

Cathrine Oskarsson-Kjellstrand
0303-73 28 02
cathrine.oskarsson-kjellstrand@stenungsund.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johanna Nordqvist
0303-73 83 18
johanna.nordqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-04-10