Stenungsunds kommunvapen

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till den kommunala hemsjukvården.

Vårdbehovet prövas individuellt och planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Arbetet i hemsjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Hemsjukvården bygger främst på planerad sjukvårdsverksamhet, mer akuta ärenden sköts hos vårdcentralen. Besöker du i normala fall vårdcentralen och blir tillfälligt sjuk, skall du vända dig till vårdcentralen.

Vård Omsorg ansvarar för sjukvården i hemmet upp till sjuksköteskenivå.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) kan nås via kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
Susanne Albinsson
0303-73 83 80
susanne.albinsson@stenungsund.se

Enhetschef Hemsjukvård

Helena Törneröd
0303-73 87 48
helena.tornerod@stenungsund.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Johanna Nordqvist
0303-73 83 18
johanna.nordqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2017-01-26