Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen

Sjukresor

En sjukresa kan beställas för dessa ändamål:

 • Sjukhusbesök
 • Vårdcentral, läkare, sjuksköterska
 • Distriktssköterska
 • Privatpraktiserande läkare eller sjukgymnast
 • Provtagning på laboratorium
 • Tandläkare
 • Medicinsk fotvård
 • Arbetsterapeut, sjukgymnast
 • Utprovning och anpassning av hjälpmedel. Obs Ej vid reparation av hjälpmedel
 • Besök hos andra vårdgivare som regionen har avtal med
 • Remitterad vård och rehabilitering
 • Mammografi om det är ett led i en behandling
 • Röntgenundersökningar
 • Resor mellan sjukhus och korttidsboende

För mer information kring sjukresor kontakta:

Göteborg / Södra Bohuslän
Sjukreseenheten Regionens Hus
405 44  Göteborg

Telefon: 010 - 4732100
Fax: 010 - 4732110

Beställning av sjukresa: 020 - 91 90 90

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-25