Sjukresor

Det är ditt ansvar som patient att ta dig till hälso- och sjukvården. I vissa fall kan du behöva åka sjukresa. Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukresor.

Beställning av sjukresa

020 - 91 90 90

En sjukresa kan beställas för dessa ändamål

 • Sjukhusbesök
 • Vårdcentral, läkare, sjuksköterska
 • Distriktssköterska
 • Privatpraktiserande läkare eller sjukgymnast
 • Provtagning på laboratorium
 • Tandläkare
 • Medicinsk fotvård
 • Arbetsterapeut, sjukgymnast
 • Utprovning och anpassning av hjälpmedel. Obs Ej vid reparation av hjälpmedel
 • Besök hos andra vårdgivare som regionen har avtal med
 • Remitterad vård och rehabilitering
 • Mammografi om det är ett led i en behandling
 • Röntgenundersökningar
 • Resor mellan sjukhus och korttidsboende

För mer information kring sjukresor

Göteborg / Södra Bohuslän
Sjukreseenheten Regionens Hus
405 44  Göteborg

Telefon: 010 - 4732100
Fax: 010 - 4732110

Kontaktuppgifter sjukreseenheten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad