Färdtjänst

Du som har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst.

Vem kan få färdtjänst?

  • Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.
  • Du ska ha svårt att använda den allmänna kollektivtrafiken, som bussar och pendeltåg.
  • Funktionsnedsättningen ska omfatta minst 3-6 månader.

Hög ålder, dålig ekonomi eller att det inte finns någon kollektivtrafik är inte skäl till att få färdtjänst.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Ansökan ska vara skriftlig. Du ansöker via blanketten nedan. Du kan behöva bifoga ett läkarintyg

Vad händer sedan?

Handläggaren gör en bedömning om du utifrån din funktionsnedsättning har rätt till färdtjänst. Lagen om färdtjänst ligger till grund för bedömningen.

Lag om färdtjänst Länk till annan webbplats.

Vid behov kan handläggaren göra ett hembesök eller boka ett möte på kommunhuset.

Handläggningstiden är upp till tre veckor från att alla handlingar har kommit in till kommunen. Om du har rätt till färdtjänst får du ett färdtjänsttillstånd.

Färdtjänsttillståndet

  • Tillståndet är tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas.
  • Du måste meddela om ditt hälsotillstånd förändras, om du planerar att flytta eller annat som kan påverka din rätt till färdtjänst.
  • När du flyttar till en annan kommun gäller Stenungsunds kommuns tillstånd i max två veckor.

Kontakt

Handläggare för trafik och färdtjänst

Kerstin Gunneröd
0303-73 81 20
kerstin.gunnerod@stenungsund.se

Telefontid: måndag till fredag 10.00 - 11.00

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad