Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Den nationella brukarenkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" är en undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och på äldreboenden. Undersökningen är ett bra verktyg för att få reda på vad dem vi är till för tycker om de insatser de får från oss. Enkäten skickades ut i januari och ska besvaras innan den 20 mars.

Det är Socialstyrelsen som står bakom undersökningen som görs årligen. Svaren från enkäterna ger oss en indikation på vad våra omsorgstagare är nöjda med men också vad de är mindre nöjda med. Undersökningen ger oss också möjlighet att jämföra oss med andra kommuner i landet.

Så går undersökningen till

De som har insatser i kommunen får svara på ett antal frågor, antingen via webben eller via en enkät som har skickats hem i brevlådan.

Årets enkät skickades ut under januari och sista dagen att svara på den är 20 mars.

Svaren sammanställs sedan och vi får en rapport med alla svar och en indikation på hur vi ligger till jämfört med andra kommuner.

För att undersökningen ska spegla verkligheten så bra som möjligt är det önskvärt med en hög svarsfrekvens. Därför är det bra om så många som möjligt tar sig tid att delta i undersökningen.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Äldre person sedd bakifrån

Senast uppdaterad