Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-04-04 15.25

Jobbskuggardagen den 5 april är större än någonsin 

Succén med jobbskuggardagen i Stenungsunds kommun fortsätter för fjärde året i rad. Personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har möjlighet att skugga en annan person på hens arbetsplats.

Stenungsunds kommun var första kommunen i Sverige med att anordna en ”jobbskuggardag”.

Syftet är att få till en attitydförändring gällande bemötande och inställning till personer med en funktionsnedsättning och deras kontakter med arbetslivet. Det är fjärde året i rad som kommunen anordnar en jobbskuggardag. Inspirationen kommer från den irländska förlagan ”Jobshadow day”.

Stort intresse

I år har 48 personer sökt för att få jobbskugga på olika företag runt om i Stenungsund. Det är en markant ökning sedan förra året.

Stenungsunds kommun har blivit uppvaktade av andra kommuner som har blivit intresserad av jobbskuggardagen. Bland annat har Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning varit på studiebesök och kommer att anordna en jobbskuggardag i mindre skala den 5 april. Även Finland anordnar jobbskuggardag den 5 april.

– Många personer med olika funktionsnedsättningar vill komma ut i arbetslivet och genom jobbskuggardagen ges de en möjlighet att ta ett första steg, eller att få ytterligare inblick i arbetslivet. Vi arbetar med metoden Supported Employment. Vår förhoppning är att vi får ett större kontaktnät för vårt vidare arbete med att integrera människor med funktionsnedsättningar i arbetslivet, säger Eva Lingegård, stödpedagog inom daglig verksamhet på Stenungsunds kommun.

– Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid! Vi vill tillsammans med företag, föreningar och kommuninvånare få till en attitydförändring och göra fler delaktiga i arbetslivet, säger Eva Lingegård.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-04-04