Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Ett lyft för äldreomsorgen

Stenungsunds kommun är sedan förra året med i Socialstyrelsens nationella satsning Äldreomsorgslyftet. Det innebär att vi erbjuder medarbetare inom Funktionshinder, Personlig assistans och vård- och omsorg möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid. 56 medarbetare har tagit chansen i vår kommun!

Äldreomsorgslyftet startade nationellt förra året för att bidra till en kompetenshöjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Vi i Stenungsund har gått med i satsningen vilket har resulterat i att 56 av våra medarbetare har påbörjat utbildning anpassad efter sina tidigare kunskaper.

– Det är väldigt roligt att så många av våra medarbetare är intresserade av att vidareutbilda sig, säger Rickard Persson, chef för sektor Socialtjänst i Stenungsunds kommun. Kompetenshöjning kommer alltid till nytta för alla; medarbetaren själv, våra vårdtagare och sektorn som helhet.

Trygghet att studera med lön

Satsningen innebär att de som jobbar inom Funktionshinder, Personlig assistans samt vård och omsorg har möjlighet att på betald arbetstid utbilda sig till undersköterska eller stödassistent. Personerna som är med i satsningen arbetar halvtid och studerar halvtid. Linnéa Ahlmark arbetar som vårdbiträde inom larmenheten (hemtjänsten) och har påbörjat en utbildning till undersköterska:

– Att få möjligheten att studera äldreomsorgslyftet samtidigt som man får lön har varit en ekonomisk trygghet. Oftast upplever jag att man kan ha svårt att våga ta steget att plugga på grund av att man får en försämrad inkomst. Men så har det inte varit i detta fallet.!

– Jag tycker utbildningen ger mig en trygghet inom arbetet men också en bredare kompetens. Jag anser satsningen är både bra för verksamheten och personalen som får en bredare kunskap och därmed skapar en mer yrkesskicklig arbetsplats. Men i ett större perspektiv är det även en bra satsning för vården i samhället.

Inom Personlig assistans fick Marie Sjöholm chansen att på arbetstid vidareutbilda sig från personlig assistent till undersköterska:

– Jag pluggar till undersköterska och är mycket tacksam att få plugga samtidigt som jag jobbar. Jag arbetar i kommunen sedan tre år tillbaka. Förra hösten började jag läsa Medicin 1 och samtidigt arbetade jag fulltid, men kursen var tuff och det var svårt att få vardagen att gå ihop. Sedan årsskiftet jobbar jag istället halvtid och pluggar andra tiden och det fungerar mycket bättre. Nu finns det tid för skolarbete.

– Utbildning var inget jag tidigare velat satsa på utan började tidigt med barn och har idag fyra döttrar. Jag hoppas fler väljer att plugga!

Äldreomsorgslyftet är regeringens satsning för att höja kompetensen inom vård och omsorg och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen. Äldreomsorgslyftet pågår mellan 2020 och 2023. Målgruppen är medarbetare och chefer inom kommunalt finansierad vård och omsorg för äldre. Statliga medel används för att finansiera personalkostnader för att anställda ska kunna använda arbetstid till sina studier.

Senast uppdaterad