Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

En miljon i bonus till personer med habiliteringsstöd

Stenungsund kommun kommer under december att betala ut en extra ersättning om totalt 1,1 miljoner till deltagare i daglig verksamhet, för 2019.

Bonusen är en engångsåtgärd som betalas ut med hjälp av stimulansbidrag som Stenungsunds kommun sökt och fått från regeringen.

- Personer i våra dagliga verksamheter gör ett mycket viktigt jobb, både för sig själva men också för verksamheterna de arbetar i och samhället i stort. Att kunna uppmärksamma dem extra med den här bonusen känns såklart väldigt bra, säger Mikael Svenn, en av enhetscheferna för daglig verksamhet i Stenungsunds kommun.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet anordnas enligt lagen om stöd och service (LSS) och ger personer med olika typer av funktionshinder möjlighet till en meningsfull sysselsättning, personlig utveckling, stimulans, gemenskap och delaktighet i samhället. För sitt arbete får deltagarna så kallad habilitetsersättning.

Stimulansbidrag för habiliteringsersättning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

I år kunde Sveriges kommuner ansöka om extra pengar från Socialstyrelsen för personer som arbetar i daglig verksamhet enligt LSS. Stenungsunds kommun ansökte och har nu fått en engångssumma att fördela ut.

Bonusen betalas ut i december

Personer med habiliteringsersättning kommer att få sin extra bonus under december 2019.

Senast uppdaterad