Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Bonus till personer med habiliteringsstöd

Stenungsund kommun kommer att betala ut en extra ersättning om totalt cirka en miljon kronor till deltagare inom daglig verksamhet, för 2021.

Bonusen är en engångsåtgärd som betalas ut med hjälp av stimulansbidrag som Stenungsunds kommun sökt och fått från regeringen.

- Det är tredje året i rad vi har möjlighet att kunna uppmärksamma de som arbetar inom daglig verksamhet med den här bonusen, säger Anders Haag, chef för verksamheten Funktionshinder. Det känns såklart väldigt bra, en extra julklapp! Personer i våra dagliga verksamheter gör ett mycket viktigt jobb, både för sig själva men också för verksamheterna de arbetar i och samhället i stort.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet anordnas enligt lagen om stöd och service (LSS) och ger personer med olika typer av funktionshinder möjlighet till en meningsfull sysselsättning, personlig utveckling, stimulans, gemenskap och delaktighet i samhället. För sitt arbete får deltagarna så kallad habilitetsersättning.

Stimulansbidrag för habiliteringsersättning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

I år kunde Sveriges kommuner ansöka om extra pengar från Socialstyrelsen för personer som arbetar i daglig verksamhet enligt LSS. Stenungsunds kommun ansökte och har nu fått en engångssumma att fördela ut.

Bonusen betalas ut i december

Personer med habiliteringsersättning kommer att få sin extra bonus under december 2021.

Senast uppdaterad