Samtal och behandling

Du som har problem med alkohol eller droger kan erbjudas stöd genom enskilda samtal eller i grupp, drogtester och behandling i kommunens öppenvårdsverksamhet Behandlingsgruppen.

För att komma till Behandlingsgruppen behöver du ha ansökt om och blivit beviljad stöd hos Vuxenenheten. Vi har inga sjukvårdande insatser.

Vi har tystnadsplikt

Alla våra medarbetare, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Vid första besöket

När du kommer till oss första gången pratar vi om hur din livssituation ser ut och vilka förändringar som behövs för att ditt liv ska bli bättre. Ett samtalsmöte pågår cirka 45–60 minuter.

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten.

Vilken slags hjälp kan du få?

Hjälp som vi sedan kan komma att erbjuda dig är individuella samtal, samtal i grupp, boendestöd i det egna hemmet eller hjälp att komma till ett behandlingshem. Vi arbetar också med olika metoder för att förebygga återfall, har ett särskilt haschavvänjningsprogram och drogtester.

Vad kostar behandlingarna

Alla våra behandlingar är gratis för dig som bor i Stenungsunds kommun.

Förebygga återfall

Vi arbetar också med att förebygga återfall. Vi arbetar då med att göra dig medveten om egna mönster och beteenden som förknippas med alkoholdrickande eller drogande. Att uppmärksamma triggers som kan leda till återfall och hitta verktyg för dig att hantera dem på ett bra sätt.

Provtagning

Drogtest och utandningsprov görs på Strandtorget 3. För att få lämna drogtest och utandningsprov behöver du ta kontakt med en socialsekreterare.

Kontakt

Mottagningstelefon

Måndag till fredag kl 09.00-10.00
0303-73 81 58

Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg

Besök och telefon

Strandvägen 15
0303-73 81 33

Stängt för lunch alla dagar mellan klockan 12.00-13.00.

E-post

socialtjanst@stenungsund.se

Fax

0303-73 82 25

Senast uppdaterad