Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Alkoholvanor

Här hittar du information om alkoholvanor. Testa dig själv och din alkoholkonsumtion på alkoholprofilen.se.

Hur dricker du?

Att dricka oftare, både under vardag och helg, har blivit allt vanligare. Dessutom dricker vi mer vid varje tillfälle. Bag-in-box gör att vi inte har samma kontroll över den mängd vi dricker. Det är en bidragande orsak till ökad konsumtion och då främst bland kvinnor.

Testa din alkoholkonsumtion

www.alkoholprofilen.selänk till annan webbplats kan du testa din alkoholkonsumtion och få en personlig profil utifrån dina svar. Funderar du över din alkoholkonsumtion, kontakta exempelvis företagshälsovården, vårdcentralen. Tänk på att det är lika mycket alkohol, det vill säga cirka 4 cl 40% starksprit, i:

  • 1 burk folköl (50 cl)
  • 1 flaska 33 cl starköl/cider
  • 1 glas vin (15 cl)
  • 1 litet glas likör
  • 1 snaps (4 cl) 

Mer skador!

Det har skett en ökning av akuta alkoholrelaterade skador, exempelvis dödsfall och sjukhusvård till följd av alkoholförgiftning. Varje år dör minst 5000-7000 personer i Sverige av sjukdomar eller skador som hör ihop med alkohol. Det finns ett påvisbart samband mellan den totala konsumtionsnivån i samhället och skadenivån. Om konsumtionsnivån förändras, så förändras också skade- och brottsnivån enligt ett förutsägbart mönster. Andelen alkoholberoende ökar om totalkonsumtionen ökar.

Kontakt

Brott och ANTD-samordnare

Stefan Persson
0303-73 87 24
stefan.persson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-10-10