Stenungsunds kommunvapen

Hantverkare

När du anlitar en reparatör, hantverkare eller någon annan näringsidkare för att få en tjänst utförd har du ett lagstadgat konsumentskydd.

Tyvärr händer det att hantverkstjänster, reparationsarbeten och liknande försenas, inte blir riktigt gjorda eller att det uppstår något annat oförutsett problem.

För att undvika problem kan det vara bra att vara så förberedd som möjligt innan hantverkare anlitas. Det finns två typer av avtal som är mycket användbara.

  • Avtal mellan konsument och hantverkare

Mer information om att anlita hantverkarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett bra boktips är "Hantverkarguiden" Bra jobb till rätt pris av Lennart Arnstad. Den finns för utlån på biblioteket i Stenungsund där finns också hantverksavtalen upptryckta.

Tänk på följande innan du anlitar hantverkare!

- Begär skriftligt anbud från flera firmor eftersom större arbeten ofta varierar mycket i pris mellan olika hantverkare.Undvik företag som inte vill lämna offert. Allt som ska ingå ska vara specificerat.

- Kontrollera att momsen är inräknad i priset. Offerter till privatperson ska innehålla momsen klart och tydligt i siffror.

- Se till att den som lämnar offerten skriver under den — annars gäller den inte.

- Ett avtalat pris får inte ändras om man inte kommer överens om det. Har du fått en ungefärlig prisuppgift, får den inte överskridas med mer än 15 %.

- Det kan vara en fördel att låta hantverkaren köpa in materialet - de har ofta bättre rabatter än en privatperson. Se till att det kommer med i avtalet.

- Kontrollera hos skatteverket att företaget har F-skattsedel och inte har obetalda skatter och avgifter och att de inte har betalningsanmärkningar hos kronofogdemyndigheten. Det kan vara en varningsklocka. Ta också reda på att de har en ansvarsförsäkring. Ta referenser och tala med tidigare kunder till din hantverkare innan du godkänner offerten.

- Se till att det skriftliga avtalet är tydligt vad gäller arbetets omfattning, när det ska   påbörjas respektive slutföras, pris och betalningsvillkor. Du måste göra upp om du ska betala ett fast pris efter arbetets slut eller pris på löpande räkning, då du bör ha en övre gräns. I avtalet bör även stå vilken ersättning du har rätt till om arbetet blir försenat. Betala aldrig för mer arbete än som slutförts om du delbetalar.

- När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Den är tvingande och betyder att ett avtal om en tjänst inte får innehålla sämre regler för konsumenten än vad lagen säger.

- När arbetet är klart ska ni tillsammans gå igenom att allt som står i avtalet har blivit utfört  på rätt sätt. Du har alltid rätt att få en specificerad räkning.

- Om någon del i arbetet har blivit fel, kan du kräva att få det åtgärdat kostnadsfritt eller få ett prisavdrag. Det finns också möjlighet att häva avtalet, helt eller delvis. Fel kan i det här fallet betyda att arbetet inte är fackmannamässigt utfört, resultatet har inte blivit det ni har kommit överens om och företaget vägrar åtgärda det till belåtenhet. Då håller man inne den summan det kostar att få någon annan att rätta till felet. Det är också viktigt att klaga inom skälig tid.

- Tänk på att om du anlitar svart arbetskraft finns det inga försäkringar. Ramlar takläggaren ner från taket, kan det bli stora ekonomiska krav på dig. Drar rörläggaren rören fel och det blir översvämning, kan det bli mycket svårt att använda sig av hemförsäkringen. Det är omöjligt att reklamera eventuella felaktigheter och att klaga hos allmänna reklamationsnämnden.

Kontakt

Konsumentrådgivare

Harriet Hagman
0303-73 00 00
harriet.hagman@stenungsund.se

Budget- och skuldrådgivare

Ingela Pedersén
0303-73 82 79
växeln 0303-73 00 00
ingela.pedersen@stenungsund.se

Budget - och skuldrådgivare

Annelie Karlsson
0303-73 80 88
växeln 0303-73 00 00
annelie.karlsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-12-18