Hemsjukvård

Om du på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till den kommunala hemsjukvården. Du kan få hemsjukvård i hemmet eller på ett boende där kommunen har ansvaret.

Hemsjukvården bygger främst på planerad sjukvårdsverksamhet, mer akuta ärenden sköts alltid hos vårdcentralen. Besöker du i normala fall vårdcentralen och blir tillfälligt sjuk, ska du vända dig dit.

Vem kan ansöka om hemsjukvård?

Bor du på ett särskilt boende, exempelvis äldreboende eller gruppbostad, har du hemsjukvård från kommunen. Du kan även ha rätt till hemsjukvård i din bostad om du har ett varaktigt behov av vård och omsorg i hemmet.

Vårdbehovet prövas alltid individuellt och planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Arbetet i hemsjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Vem hjälper mig?

Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut (tidigare sjukgymnast).

Du kan få hemsjukvård i hemmet eller på ett boende där kommunen har ansvaret, som äldreboende, korttidsboende eller LSS-boende. Ibland kan Hemsjukvården delegera sjukvårdsuppgifter till hemtjänsten eller boendets personal, exempelvis när det gäller att ge läkemedel eller viss träning. Läkarinsatser i hemsjukvården sköts alltid av läkare från vårdcentralerna.

I Stenungsund finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet runt för patienter inskrivna i hemsjukvården. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter finns tillgängliga måndag- fredag.

Hemsjukvården samarbetar med bland annat primärvård, sjukhus och hemtjänst.

Hjälp utifrån dina behov

Det är den legitimerade sjukvårdspersonalen som bedömer om du har rätt till hemsjukvård. Hemsjukvården kan hjälpa dig med vissa sjukvårdsinsatser, utifrån dina behov, exempelvis:

  • medicinering
  • sårbehandling
  • smärtlindring
  • rehabilitering/habilitering
  • hjälpmedel bedömning inför bostadsanpassning

Hur ansöker jag om hemsjukvård?

Du ansöker om hemsjukvård via vårdcentralen.

Behöver du läkare?

Om du är i behov av en läkare ska du kontakta din vårdcentral.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Har du hemsjukvård betalar du ett fast belopp per månad oavsett antal besök. Avgiften ingår i maxtaxan.

Avgifter för vård och omsorg

Kontakt

Enhetschef Hemsjukvård

Christina Andersson
0303-73 28 02
christina.andersson4@stenungsund.se

Peter Bolin
0303-73 02 55
peter.bolin@stenungsund.se

Carina Andersson
0303-73 03 86
carina.andersson@stenungsund.se

Pauline Lindqvist
0303-73 00 64
pauline.lindqvist@stenungsund.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Hampus Bergman
0303-73 83 18
hampus.bergman@stenungsund.se

Senast uppdaterad