Midas omsorg AB

Midas omsorg AB är en av de leverantörer som är godkända att utföra serviceinsatser i Stenungsunds kommun.

Presentation av verksamheten

Vår vision är att du som vår kund ska uppleva ” Livskvalitet – att få vara huvudpersonen i ditt eget liv ”. Våra värderingar tar sin utgångspunkt i att vi är till för våra kunder. Samspelet mellan dig som kund och vår personal baseras på respekt, trygghet och tillit till varandra. Vi genomför alla våra uppdrag med engagemang och i mötet med dig som kund är vårt mål att du ska känna dig nöjd och uppleva kvalitet.

Vår personal och kompetens

Ledningen i Midas omsorg har lång erfarenhet från verksamheter inom vård - och omsorg. Inom service har våra medarbetare specifik kompetens i städ, tvätt och inköp.

Vi erbjuder följande insatser

Alla biståndsbedömda serviceinsatser som städ, tvätt och inköp.

Tilläggstjänster (Ingår inte i biståndsbesluten)
Vi utför också tilläggstjänster enligt skatteverkets regler för RUT- och ROT avdrag. Du hittar mer information på vår hemsida:

Midas omsorg AB Länk till annan webbplats.

Språkkunskaper

Svenska och engelska

Synpunkter och klagomål

Vi vill att du som kund ska känna dig nöjd med oss som utförare av dina serviceinsatser. Dina synpunkter är därför viktiga för oss så att vi hela tiden kan utvecklas och förbättra oss.

Kvalitet och uppföljningar

Tveka inte att prata med din kontaktperson om du har funderingar eller önskemål som kräver skyndsam åtgärd. Uppföljning av din genomförandeplan görs vid behov eller två gånger per år.

Faktaruta

Fullständigt Företagsnamn

Midas omsorg AB

Geografiskt område

Stenungsunds kommun

Tider för utförande av tjänst

Dagtid måndag – fredag med undantag ”röda” dagar

Kontakt

Siv Vadelius och Rose-Marie Hansson

Postadress:

Trumpetvägen 3
45162 Uddevalla

Telefon:

0708- 688156

0708-689858

E-postadress

info@midasomsorg.se

Hemsida

Midas omsorg AB

Hur gör jag för att ansöka om hemtjänst?

Kontakta Biståndsenheten via kommunens medborgarservice eller skicka in en ansökningsblankett till oss.

Ansökan om hemtjänst Pdf, 50.1 kB.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad