Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Överförmyndarenheten - information med anledning av Coronaviruset

För att säkerställa och underlätta för våra huvudmän är det viktigt att ni som ställföreträdare försäkrar er om att det finns tillräckligt med pengar på transaktionskontot samt ombesörjer att huvudmän som bor på boende har tillgång till fickpengar.

Det med hänsyn tagen till att vi idag inte känner till den kommande utvecklingen och således tidsperspektivet. Pengarna skall räcka för en oviss tid framöver när rådande situation bland annat kan medföra att handläggningstiderna hos överförmyndarenheten avseende uttagsansökningar drar ut på tiden men också handläggningstiden hos bankerna på grund av ökad sjukfrånvaro.

Överförmyndarenheten hänvisar till följande kommuners hemsidor, Lilla Edet, Orust och Tjörn, för information kring det rådande läget med anledning av coronaviruset.

Kontakt

Överförmyndarenheten

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad