Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Information om vaccination mot covid-19

Förtydligande angående vaccinering av huvudmän

God man eller förvaltare har inte rätt att fatta beslut för sin huvudman i frågor som rör hälso- och sjukvård.

Detta innebär att en god man eller förvaltare inte kan samtycka till vaccination av covid-19 och inte heller kan förvägra huvudmannen att bli vaccinerad för covid-19.
Kan huvudmannen inte själv samtycka till vaccination är det sjukvården som fattar beslut om detta. Sjukvården kan fråga anhöriga och ställföreträdare om deras syn på saken men det är sjukvården som bestämmer, inte anhöriga eller ställföreträdaren.

Senast uppdaterad