Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Information om granskningsläget

Med anledning av den pågående pandemin och en tillfällig vakans är överförmyndarenheten ej i fas med granskningen av årsräkningarna avseende år 2020. Vi beklagar självklart detta. Vi har tyvärr ingen möjlighet att svara på när just din årsräkning kommer att granskas. Vi prioriterar årsräkningar efter vilket datum de inkommit och om de är kompletta.

Senast uppdaterad