Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Dags att lämna årsräkning för 2022

Vi vill påminna om att det snart är dags att upprätta årsräkning och redogörelse för 2022. Årsräkningen och redogörelsen ska lämnas till överförmyndarenheten senast 2023-02-28.

Om du behöver begära anstånd måste detta begäras skriftligen senast den 28 februari 2023, vänligen ange orsak varför årsräkningen inte kan lämnas i tid.

För blanketter och mer information, se hemsidan: Blanketter och informationsmaterial - Stenungsunds kommun.

Under vecka 6 kommer det att finnas möjlighet för att boka in sig för 20 minuters konsultation med någon av oss handläggare för frågor kring upprättande av årsräkning. Om du önskar boka ett konsultationstillfälle vänligen maila till oss, overformyndaren@stenungsund.se med förslag på tid. Vi kommer primärt att försöka tillgodose era önskemål under dagtid klockan 08.30–16.00.

Senast uppdaterad