Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Brev om anmärkningskontroll

Med anledning av sin tillsynsroll gör överförmyndaren anmärkningskontroller på ställföreträdare 1-2 gånger per år. Kontrollen är för att se så att ställföreträdaren inte har några betalningsanmärkningar och ingår i de kontroller som görs för att bedöma lämpligheten på ställföreträdare.

När kontrollen görs skickas en kopia av denna anmärkningskontroll till dig som förfrågan gäller, därför har du fått detta brev.

Om inga anmärkningar finns så sker inget ytterligare, men skulle det finnas någon anmärkning så kontaktar överförmyndaren berörd ställföreträdare som får lämna en förklaring/yttrande.

Det är viktigt att man som ställföreträdare inte har några anmärkningar då man i sin roll som god man/förvaltare hanterar andras ekonomier och andra angelägenheter.

Senast uppdaterad