Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-01-03 11.20

Årsredovisning 2016 för dig som är ställföreträdare

Årsredovisningen ska vara inlämnad senast före 1 mars

Vi tackar för år 2016 och påminner om att man senast före första mars skulle lämnat in årsredovisning för år 2016. Årsredovisningen (innefattar både årsräkning och årsredogörelse) ska vara överförmyndarenheten tillhanda senast före 1 mars och eventuell begäran om anstånd ska göras senast den 28 februari. Eftersom det datumet nu har passerat kan överförmyndaren inte lämna något anstånd längre och man bör inkomma med årsräkningen snarast.

Årsräkningsblanketten finns som ifyllnadsbar på hemsidan och använd dig gärna av den, det minskar risken för felsummeringar. Blanketten har även några justeringar vad gäller inkomster och utgifter, (se bilaga 4 där du numera tar upp eventuella överföringar från spärrat konto och bilaga 16 där du bland annat tar upp eventuellt sparande överfört till spärrat konto).

Nytt för i år är också att vi har tagit fram en ny instruktion/anvisning till hur man fyller i årsredovisningen och den finns också på vår hemsida samt att den kommer att skickas ut till er. Även andra hjälpblanketter kommer att finnas på vår hemsida som underlättar redovisningen.

Tänk på att !

  • Inkomma med årsredovisningen snarast,
  • Glöm ej underteckna i bläck,

Årsräkning/SluträkningPDF
ÅrsredogörelsePDF
Instruktion Års- SlutredovisningPDF

Kontakt

Enhetschef

Helena Maxon

Enhetschef

Helena Maxon

Handläggare

Caroline Olsson
Elin Sige
Lisa Simonsson
Susanne Nyström

Administratör

Anne-Marie Stotzer

0303-73 00 00
overformyndaren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-04-03