Personligt ombud

För dig som är 18 år eller äldre, har en psykisk funktionsnedsättning och behov av stöd och service finns tjänsten personligt ombud.

Vad gör ett personligt ombud?

Om du inte på egen hand kan söka vård, stöd eller service kan du få hjälp med dessa kontakter av ett personligt ombud. Personligt ombud är ett stöd för dig över 18 år.

Ombudet arbetar på ditt uppdrag och kan bland annat hjälpa till med:

  • Kontakter med myndigheter
  • Se till att dina behov och rättigheter tillgodoses
  • Samordna och kartlägga dina insatser tillsammans med dig

Verksamheten fungerar fristående från de olika myndigheterna och det krävs inget bistånd eller remiss för att komma i kontakt med ett personligt ombud.

Kungälv och Stenungsund har en gemensam verksamhet för personligt ombud för den som är folkbokförd i någon av dessa kommuner. Verksamheten har en egen webbplats där du hittar mer information.

Personligt ombud Länk till annan webbplats.

Personligt ombud - en hjälp till hjälpen

Kontakt - Personliga ombud

Enhetschef
Therése Ania
therese.ania@stenungsund.se
Telefon: 0303-73 20 22

Senast uppdaterad