Bild: Sandra Samuelsson

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan antingen daglig verksamhet eller daglig sysselsättning bli aktuellt.

Du behöver beslut för att få delta

För att få delta i daglig verksamhet eller daglig sysselsättning krävs ett beslut från socialtjänsten. Kontakta biståndsenheten om du vill ha mer information eller ansöka.

Daglig verksamhet

Du som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan ansöka om daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du kan beviljas stödet upp tills du är 67 år.

Daglig verksamhet har två inriktningar, en som arbetare mot den reguljära arbetsmarknaden och en inriktning av mer habiliterande karaktär.

Habiliterande Daglig verksamhet

Inom Habiliterande daglig verksamhet finns tre olika enheter:

Gesällgatan

På Gesällgatan finns i huvudsak tre olika grupper. Vi arbetar med sinnesrum, skapande verksamhet inom musik och bild. Vi packar också material för olika företag, arbetar med återvinning, odling och tar hand om tvätt.

Mediahuset

På Mediahuset finns tre olika grupper. Vi arbetar med att tillverka kalendrar, göra tidning, spana på nyheter, fotografera, göra film och podcast.

Västergård

På Västergård arbetar vi med lageruppgifter, leverera varor till olika verksamheter och driver ett café som erbjuder servering

Arbetsnära daglig verksamhet

Inom Arbetsnära Dagligverksamhet finns fem olika inriktningar.

Mariagården

Detta är Stenungsunds äldsta bevarade gård, ett kulturhus och en allmän plats. Deltagaren får tränas i färdigheter som förbereder deltagarna att klara av en praktikplats på en mängd olika arbetsplatser. Vi har ett tätt samarbete med kommunens kultur och fritidsavdelning. Detta sker genom att till exempel bistå i olika hantverksarbeten på Mariagården.

Prickens hunddagis

Prickens hunddagis är ett dagis för privatpersoners hundar. Det är en verksamhet som fungerar som en intern praktikplats som riktar sig till personer som självständigt kan utföra skötsel av hundar. Här ansvarar deltagarna för en hund var och sköter om den under dagen. Det ingår då att ge hunden mat, vatten och gå ut på promenader. Allt sker i grupp där också den sociala förmågan och samverkan tränas.

Cafe Solsidan

En caféverksamhet i Kommunhuset. Deltagarna behöver vara självständiga och kunna se vad som behöver göras och ta egna initiativ med stöttning av personalen från Dagligverksamhet. Här tränas deltagaren i det sociala samspelet då det rör sig mycket folk i kommunhuset.

Företagsgruppen

Erbjuder företagslagd praktik på olika företag där personal från Daglig verksamhet finns tillgänglig för deltagaren. Vi handleder och stöttar deltagaren. Vi arbetar för att få deltagaren självständig i sitt arbete och därefter kunna gå vidare till nästa steg som är Stöd till arbete för en praktikplats på den reguljära arbetsmarknaden.

Stöd till arbete

Arbetar för att skapa möjligheter för deltagare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Målet med vårt arbete är att låta deltagaren och arbetsgivaren känna trygghet, se möjligheter samt fördelar med en anställning. Vi utgår från varje deltagares förutsättningar och förmågor för att matcha arbetsmarknadens behov.

Öppen verksamhet utan LSS beslut

Det är en verksamhet som vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Det är en öppen verksamhet där inget LSS beslut krävs. Det innebär att det inte heller ges någon habiliteringsersättning för att närvara.

Aktivitetshuset

Här får man som deltagare möjlighet att komma och vara med i en gemenskap när man vill under dagtid, måndag till fredag.

Aktivitetshuset

Ersättningar och kostnader

Daglig verksamhet är inte ett lönearbete med anställningsförhållande, så semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller inte. När du deltar i daglig verksamhet utgår istället en mindre ersättning, kallad habiliteringsersättning. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. Daglig verksamhet är kostnadsfri, men du får själv betala för resor, lunch och fika.

Kontakt

Senast uppdaterad