Bild: Sandra Samuelsson

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan stå till den öppna arbetsmarknadens förfogande kan antingen daglig verksamhet eller daglig sysselsättning bli aktuellt.

Du behöver beslut för att få delta

För att få delta i daglig verksamhet eller daglig sysselsättning krävs ett beslut från socialtjänsten. Kontakta biståndsenehten om du vill ha mer information eller ansöka.

Daglig verksamhet

Du som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan ansöka om daglig verksamhet enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du kan beviljas stödet upp tills du är 67 år.

Inom daglig verksamhet finns två olika verksamhetsgrupper: Gesällgatans dagliga verksamhet samt Utflyttad daglig verksamhet.

Gesällgatans dagliga verksamhet

På Gesällgatans dagliga verksamhet är arbetet indelat i fyra olika spår:

Mötesplatsen 

I detta spår ingår arbetsuppgifter som att till exempel baka, boka och ta emot konferensgäster, diska, göra smörgåsar och koka kaffe.

Samspelet

I detta spår ingår arbetsuppgifter som att ta emot och boka besök i sinnesrummen, iordningställa sinnesrummen, skapande inom till exempel musik och bild, och bildstödstillverkning på beställning.

Industrigruppen

I detta spår ingår arbetsuppgifter som att packa material från olika företag, att ta emot beställningar från andra grupper vad gäller hygienartiklar samt att leverera dessa.

Fixarna

I detta spår ingår arbetsuppgifter som odling, trädgårdsskötsel, tillverka papperskrukor, ta hand om återvinning och att renovera möbler.

Utflyttad daglig verksamhet

Mariagården

I verksamheten finns arbetsuppgifter som till exempel vedhantering, trädgårdsskötsel, renovering av kulturmärkta hus och underhåll av kulturstigar. Verksamheten bistår övriga dagliga verksamheter med leveranser.

Prickens hunddagis

Här finns arbetsuppgifter som städa boxar, hundpromenader och övrig skötsel av hundarna.

Koppers media och design 

Här finns arbetsuppgifter som bildstödstillverkning, göra reportage och fotografera.

Strandboden

Här arbetar man med textilt hantverk, både modernt och traditionellt. Man har en butik där man säljer tillverkade varor.

Caféverksamheter

Daglig verksamhet driver tre caféer – Café Solsidan på kommunhuset, Café Blå på Tallåsen och Café Vux på vuxenutbildningen. Där finns arbetsuppgifter som att göra enklare lunch och smörgåsar, diska och koka kaffe.

Företagsförlagd daglig verksamhet

Individuell praktik på ett företag. Företagsförlagd verksamhet kan även vara i grupp med stöd av personal från daglig verksverksamhet.

Ersättningar och kostnader

Daglig verksamhet är inte ett lönearbete med anställningsförhållande, så semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller inte. När du deltar i daglig verksamhet utgår istället en mindre ersättning, kallad habiliteringsersättning. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst. Daglig verksamhet är kostnadsfri, men du får själv betala för resor, lunch och fika.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad