Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Kontaktperson

Kontaktpersonen är ett icke professionellt stöd med syfte att bryta isolering och underlätta att delta i olika aktiviteter.

Vad innebär kontaktperson?

Kontaktpersonen fungerar framför allt som en medmänniska och vän, att vara någon som man kan dela sina intressen med eller bara kunna ringa till när man vill prata

Hur gör jag för att ansöka om kontaktperson?

Kontakta handläggare på Vuxenenheten, du når oss måndag till fredag mellan kl 09.00-10.00 på telefon 0303-73 81 58. 

Vad händer sedan?

Du träffar en handläggare och ni går tillsammans igenom din situation. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån socialtjänstlagens föreskrifter och dina behov och önskemål. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren skickat till dig. I beslutet framgår tydligt vilken hjälp du har fått beviljad eller om du har fått avslag på din ansökan.

Att överklaga

Om du har fått avslag på din ansökan kan du få hjälp av en handläggare med att överklaga beslutet. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du har fått ditt beslut. Mer information om hur man överklagar ett beslut finner du längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Vill du bli kontaktperson?

Är du intresserad av att bli kontaktperson för en medmänniska?

Intresseanmälan kontaktperson

Kontakt

Enhetschef Vuxenenheten

Susanne Brånalt
0303-73 83 54 
susanne.branalt@stenungsund.se

Arbetsledare Vuxenenheten

Jenny Brunsten
0303-73 28 84
jenny.brunsten@stenungsund.se

Mottagningstelefon

Måndag till fredag kl 09.00-10.00
0303-73 81 58

Senast uppdaterad 2020-05-20