Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Biträde av personlig assistent

På denna sida finns information om insatsen biträde av personlig assistent, för att ansöka om insatsen kontaktar du kommunens LSS-handläggare eller Försäkringskassan.

Vem har rätt till personlig assistans?

Personlig assistans kan beviljas personer som tillhör personkretsen enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas.

Ansökan

Ansökan om biträde av personlig assistans görs till kommunens LSS-handläggare som utreder, bedömer och fattar beslut. Om behovet av personlig assistans, vad gäller de grundläggande behoven, överstiger 20 timmar per vecka görs ansökan till Försäkringskassan för bedömning och beslut enligt enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Den enskilde kan även söka direkt hos Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att organisera sin assistans

Det finns tre valmöjligheter när det gäller att organisera sin personliga assistans:

  • Att anlita kommunen som arbetsgivare.
  • Att själv ha arbetsgivaransvar för sina assistenter.
  • Att anlita kooperativ eller annat företag att vara arbetsgivare.

Kontakt

LSS-handläggare

Telefontid

Helgfri måndag-fredag klockan 8.30 - 9.30 

Katarina Clarelind 
0303-73 81 10

Cecilia Olsson 
0303-73 03 07        

tf Enhetschef Personlig assistans

Alexandra Källvik Sörqvist
0303 -738270
alexandra.kallvik-sorqvist@stenungsund.se

Försäkringskassan

0771-114 114

Senast uppdaterad 2020-01-24