Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelsen skall erbjuda den funktionshindrade rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga därigenom kan få avlastning i sitt omvårdnadsarbete. Nedan hittar du kort information om korttidsvistelse i Stenungsunds kommun. För att ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet kontaktar du kommunens LSS-handläggare, du finner kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Korttidsvistelsen kan arrangeras i olika former:

Läger

Läger anordnas en helg i månaden och en vecka under sommarlovet. Ungdomar över 12 år kan beviljas läger som korttidsvistelse. Under lägerverksamheten kommer ungdomarna ut på olika aktiviteter och får möjlighet att skapa ett socialt nätverk.

Stödfamilj

Stödfamilj är en form av korttidsvistelse där en familj regelbundet tar emot ett funktionshindrat barn i sitt eget hem.

Korttidsboende barn, ungdomar och vuxna

Korttidsboendet Pärlan erbjuder barn, ungdomar och vuxna korttidsvistelse som avlastning för familj och anhöriga.

Kontakt

LSS-handläggare

Telefontid

Helgfri måndag-fredag klockan 8.30 - 9.30 

Katarina Clarelind 
0303-73 81 10

Cecilia Olsson 
0303-73 03 07        

Ansvarig för lägerverksamheten

Maria Berg
0303-73 83 23
maria.berg@stenungsund.se

Enhetschef Funktionshinder

tf Ulrika Olsson
0303-73 26 07
ulrika.olsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-07-02