Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats för personer som tillhör LSS personkrets 1 eller 2 dvs människor med utvecklingsstörning, autism, autismliknade tillstånd eller som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Det finns olika enheter med olika inriktningar inom den dagliga verksamheten. För att ansöka om daglig verksamhet kontaktar du kommunens LSS-handläggare, kontaktuppgifter finner du längre ner på sidan under rubriken Kontakt.

Inom daglig verksamhet finns två olika verksamhetsgrupper: Gesällgatans dagliga verksamhet samt Utflyttad daglig verksamhet. Verksamhetsgrupperna är därefter indelade i mindre grupper som du kan läsa mer om nedan.

Gesällgatans dagliga verksamhet:

På Gesällgatans dagliga verksamhet är arbetet indelat i fyra olika spår:

Mötesplatsen – I detta spår ingår arbetsuppgifter som t.ex. baka, boka och ta emot konferensgäster, diska, göra smörgåsar och koka kaffe.

Samspelet – I detta spår ingår arbetsuppgifter som att ta emot och boka besök i sinnesrummen, iordningställa sinnesrummen, skapande inom t.ex. musik och bild, och bildstödstillverkning på beställning.

Industrigruppen – I detta spår ingår arbetsuppgifter som att packa material från olika företag, att ta emot beställningar från andra grupper vad gäller hygienartiklar samt att leverera dessa.

Fixarna – I detta spår ingår arbetsuppgifter som odling, trädgårdsskötsel, tillverka papperskrukor, ta hand om återvinning och att renovera möbler.

Utflyttad daglig verksamhet:

Mariagården – I verksamheten finns arbetsuppgifter som t.ex. vedhantering, trädgårdsskötsel, renovering av kulturmärkta hus och underhåll av kulturstigar. Verksamheten bistår övriga dagliga verksamheter med leveranser.

Prickens hunddagis – Här finns arbetsuppgifter som städa boxar, hundpromenader och övrig skötsel av hundarna.

Koppers media och design – Här finns arbetsuppgifter som bildstödstillverkning, göra reportage och fotografera.

Strandboden – Här arbetar man med textilt hantverk, både modernt och traditionellt. Man har en butik där man säljer tillverkade varor.

Caféverksamhet – Daglig verksamhet driver tre caféer – Café Solsidan på kommunhuset, Café Blå på Tallåsen och Café Vux på vuxenutbildningen. Där finns arbetsuppgifter som att göra enklare lunch och smörgåsar, diska och koka kaffe.

Företagsförlagd daglig verksamhet – Individuell praktik på ett företag. Företagsförlagd verksamhet kan även vara i grupp med stöd av personal från daglig verksverksamhet.

Kontakt

LSS-handläggare

Telefontid

Helgfri måndag-fredag klockan 8.30 - 9.30 

Katarina Clarelind 
0303-73 81 10

Cecilia Olsson 
0303-73 03 07        

Enhetschef Funktionshinder

Maria Sjövall
maria.sjovall@stenungsund.se

Enhetschef Funktionshinder

Mikael Svenn
0303-73 00 97
mikael.svenn@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-01-27