Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Ansökan om insats görs till kommunens LSS-handläggare.

Familjehem innebär att barnet bor i en annan familj än den egna.

Bostad med särskild service är en boendeform för barn och ungdomar med stort omvårdnadsbehov.

Insatsen ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte alls kan bo hemma med sin familj.

Kontakt

LSS-handläggare

Telefontid

Helgfri måndag-fredag klockan 8.30 - 9.30 

Katarina Clarelind 
0303-73 81 10

Cecilia Olsson 
0303-73 03 07        

Enhetschef Funktionshinder

tf Ulrika Olsson
0303-73 26 07
ulrika.olsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-07-02