Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Bild av Sandra Samuelsson

Bild: Sandra Samuelsson

Funktionsnedsättning

Inom sektor Socialtjänst finns verksamheten Funktionshinder. Inom verksamheten arbetar man med att erbjuda olika former av stöd och service till dig som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att klara ditt dagliga liv. Syftet med stödet är att stärka dina möjligheter att leva ett aktivt och självständigt liv.

Vilket stöd kan jag få?

Funktionshinder består av verksamheter enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen). Stöd och service finns bland annat i form av personlig assistans, boendestöd, bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Du kan läsa mer om de olika former av stöd och service som kommunen erbjuder genom att klicka på rubrikerna LSS samt Psykisk funktionsnedsättning.

Hur gör jag för att ansöka om insatser?

I menyn till vänster, under rubrikerna LSS och Psykiska funktionsnedsättningar, finner du de insatser som du kan ansöka om och kontaktuppgifter för att ansöka om stöd, du kan också ringa till kommunens växel på telefon 0303-73 00 00.

Anhörigstöd

Stenungsunds kommun har en Anhörigkonsulent. Du som anhörig kan kontakta kommunens Anhörigkonsulent för stöd och råd.

Läs mer om Anhörigkonsulentlänk till annan webbplats

Att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du få hjälp av den handläggare som fattat beslutet med att överklaga detta. Överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått ditt beslut. Mer information om hur man överklagar ett beslut finner du längre ner på sidan under rubriken Relaterade länkar.

Sekretess

All personal som arbetar inom sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt).

Broschyrer för verksamheterna inom Funktionshinder

Kontakt

Verksamhetschef Funktionshinder

Anders Haag
0303-73 28 85
anders.haag@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-07-09